Redakcja:

redakcja__@__niebieskastudnia.pl

Bardzo dzikujemy za wszystkie maile. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na te propozycje wsppracy, ktrymi jestemy zainteresowani.

Debiuty:

redakcja__@__niebieskastudnia.pl, z dopiskiem: debiut

Dzikujemy za nadesane teksty.
Uwaga: odpowiadamy tylko autorom, ktrych tekstami jestemy zainteresowani.

Cig "__@__" naley zastpi samym znakiem "@".

copyright by Stilo

pejot