"Co to, k... jest?"

Zbir satyr i makabresek utrzymanych w klimacie Monty Pythona, nawizujcych do literackich zabaw Dada, polskiego futuryzmu i rosyjskiego Oberiu. Piotr Milewski, autor gonej powieci Rok nie wyrok, mieszka w Nowym Jorku. Jest dziennikarzem, amerykaskim korespondentem Radia ZET i TVN24.

"Milewski tak czsto puszcza oko do czytelnika, e porozumiewawcze mruganie przeradza si w nerwowy tik."
Mary Hopkins "Ghetto Poetry Review"

"Eskapizm autora to ucieczka specyficzna - do wntrza jzyka. Milewski nie potrafi wyj poza jego paszczyzn, odetchn rzeczywistoci pozaliterack. Z prefabrykowanych postmodernistycznych puzzli - jak doktor Frankenstein - ukada post-postmodernistyczne konstrukty, emocjonalnie i poznawczo martwe."
Walenty Dzbuk "Kwartalnik Literacki Gzyms"

"Przesycona ideologi patriarchalnego suprematyzmu ksika Milewskiego majca mieszy (kogo?!), w gruncie rzeczy stanowi pody instrukta dla gwacicieli. Bezsilno fallicznej agresji tryskajcej z paszkwili 'O rybach' czy 'O niczym' opartych na rytmie ruchw frykcyjnych, dowodzi jednak, e ten zacofany gwacicielo-kanibal niezdolny jest do osignicia orgazmu."
Monika Polland-Wayk "Wasz Szyk"

"Co to, k... jest?"
Aleksander Boratyski "Mega Express"

copyright by Stilo

pejot