Chuck Palahniuk jest take twrc prozy nie opartej na fikcji. W przerwach midzy kolejnymi powieciami, pracujc jako niezaleny dziennikarz, Palahniuk pisze eseje i reportae na rozliczne tematy - czasami take uczestniczy w opisywanych zdarzeniach, co dodaje im wiarygodnoci. Autor przeprowadza take wywiady ze sawnymi ludmi, na przykad z aktork Juliette Lewis czy piosenkarzem Marilynem Mansonem. Artykuy te ukazuj si pniej w rnych czasopismach i gazetach, takich jak „Los Angeles Times” czy „Gear”. Niektre z nich Palahniuk umieci w zbiorze Stranger Than Fiction: True Stories. Inne wczy do swoich powieci, by - jak mwi - czytelnik jeszcze mocniej poczu ich atmosfer.

Krytyka

Palahniuk jest czsto negatywnie oceniany przez media. Okrelenia typu „pisarz szokujcy” dotycz przede wszystkim odbiegajcych od normy zachowa czy dziwacznych sytuacji opisywanych przez Palahniuka, ktre traktuje on raczej z humorystycznym dystansem ni potpieniem. Pojawiaj si take pytania, czy takie, nie majce przecie miejsca w rzeczywistoci, zdarzenia s konieczne dla wymowy powieci, czy te pisarz stosuje je tylko po to, by zaszokowa czytelnikw. Wiele osb zgadza si z opini, e twrczo Palahniuka mona by zaklasyfikowa jako nihilistyczn lub skaniajc si ku nihilizmowi.
Proza Palahniuka spotyka si take z jeszcze ostrzejszymi zarzutami. Krytycy podejmuj wtek seksizmu w jego powieciach, co jednak dotyczy przede wszystkim filmu Fight Club, cho jego scenariusz nie jest dzieem pisarza. Z podobnymi zarzutami spotkaa si take ksika Diary. Mionicy Palahniuka zwracaj jednak uwag, e osoby, ktre w jego powieciach wygaszaj takie pogldy, zwykle zmieniaj swj punkt widzenia pod koniec danego utworu.

Niektrzy krytycy zaznaczaj, e po napisaniu ksiki Fight Club Palahniuk wci trzyma si jednej konwencji stylistycznej. Podkrelaj oni na przykad, e narratorzy ksiek Fight Club, Choke i Rozbitek posuguj si tym samym jzykiem i sposobem mylenia, cho pochodz z diametralnie rnych rodowisk (narratorem ksiki Fight Club jest wyksztacony, obyty w wiecie i cyniczny przedstawiciel klasy redniej, podczas gdy o losach Rozbitka opowiada wychowany w cakowitej niemal izolacji od reszty spoeczestwa czonek sekty samobjcw, ktry cudem ocala z pogromu). Wszystkie te trzy powieci cz ponadto bardzo krtkie zdania i akapity, liczne odwoania do kultury masowej oraz cyniczne komentarze dotyczce wspczesnoci.

podstrona: 1 2 3 4 5

copyright by Stilo

pejot