Palahniuk zacz pisa w poowie czwartej dekady swojego ycia. Wedug jego relacji stao si to wtedy, gdy chcc pozna nowych znajomych, zacz uczszcza na warsztaty dla pisarzy organizowane przez Toma Spanbauera. To wanie Spanbauer zainspirowa go do posugiwania si minimalistycznym stylem pisania. Pierwsza ksika Palahniuka Insomnia: If You Lived Here, You’d Be Home Already nie zostaa nigdy opublikowana, poniewa jej autor nie by do koca przekonany do opowiedzianej historii (fragmenty znalazy si w ksice Fight Club). Kolejna pozycja Invisible Monsters zostaa odrzucona jako zbyt obrazoburcza. To z kolei skonio pisarza do napisania powieci Fight Club, w zamierzeniu jeszcze bardziej kontrowersyjnej. Palahniuk napisa j po godzinach, gdy pracowa w zakadach samochodowych Freightlinera. Po opublikowaniu opowiadania, ktre pojawio si w zbiorze Pursuit of Happiness, rozwin jego wtki w ca histori, ktr nieoczekiwanie jego wydawca zgodzi si opublikowa. Pomimo e pierwsze wydanie zdobyo zarwno pozytywne recenzje, jak i nagrody, nie stao si bestsellerem. Podobne byy pocztkowe losy filmu nakrconego w Hollywood przez Davida Finchera. Sukcesem okazao si dopiero wydanie pyty DVD, ktre sprawio, e film sta si zjawiskiem kultowym. Wkrtce cz wielbicieli filmu Fight Club zafascynowaa si pisarstwem Chucka Palahniuka. W 1999 roku pojawia si na rynku przejrzana wersja Invisible Monsters oraz nowa ksika Rozbitek. Dziki nim zamieszanie wok filmu przenioso si na kult pisarza. Kilka lat pniej Palahniuk napisa powie Chore - ona pierwsza znalaza si na prestiowej licie bestsellerw dziennika „New York Times”. Sukces umoliwi pisarzowi zajcie si wycznie pisaniem i promowaniem swoich ksiek.

Ten sam rok 1999 mia ogromny wpyw na twrczo Palahniuka jeszcze z jednego powodu. W tym wanie roku ojciec pisarza wraz z towarzyszk ycia zosta bestialsko zastrzelony, a nastpnie spalony w swoim domku letniskowym. Dwa lata pniej zabjc uznano winnym dwch zabjstw pierwszego stopnia i skazano na kar mierci. W cieniu tych wydarze Palahniuk rozpocz prac nad kolejn powieci Lullaby. Pisarz powiedzia pniej, e ksika ta pomoga mu pogodzi si z tymi wydarzeniami.

We wrzeniu 2003 roku podczas jednego z wywiadw Palahniuk w zaufaniu przekaza dziennikarce informacj zwizan ze swoim narzeczonym. Dotychczas wszyscy sdzili, e Palahniuk ma on. Kilka tygodni pniej Palahniuk przekonany o tym, e dziennikarka ma zamiar podzieli si t poufn informacj z czytelnikami, zamieci na swojej stronie internetowej komentarz, w ktrym nie tylko oficjalnie przyznawa si do homoseksualizmu, ale take w niewybredny sposb krytykowa dziennikark i jej rodzin. Gdy okazao si, e podejrzenia pisarza byy nieuzasadnione (artyku nie zawiera bowiem adnej wzmianki na ten temat), Palahniuk usun swoj wypowied z Internetu. To jednak z kolei spowodowao, e cz wielbicieli autora nabraa przekonania, e pisarz wstydzi si swojego homoseksualizmu. Palahniuk umieci wwczas w Internecie nowy komentarz, w ktrym prosi swoich fanw o wyrozumiao i przestrzega przed przesadn reakcj na umieszczon poprzednio informacj.

podstrona: 1 2 3 4 5

copyright by Stilo

pejot