David Boucher

David Boucher jest profesorem, asystentem i pracownikiem naukowym Wyszej Szkoy Studiw Europejskich na uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii oraz dyrektorem tamtejszego British Idealism Centre. Jest te adiunktem na wydziale stosunkw midzynarodowych na australijskim uniwersytecie Sunshine Coast.
Profesor Boucher jest autorem wielu prac naukowych z pogranicza socjologii, politologii i stosunkw midzynarodowych – dziedzin znajdujcych si w polu jego badawczych zainteresowa. Biografia Dylan & Cohen, poeci Rock & Rolla jest w jego dorobku pozycj wyjtkow.

copyright by Stilo

pejot